Een cv-ketel is in nieuwbouwwoningen geen optie meer, omdat gasaansluitingen niet meer gebruikt worden. Dat betekent dat je als kersverse nieuwbouweigenaar moet zoeken naar alternatieven voor de cv-ketel. Op deze pagina leggen we je uit wat de alternatieven zijn en welke optie interessant is voor jouw woning.

De alternatieven

We kunnen verwarming opdelen in twee systemen: een opwekkingssysteem en een afgiftesysteem. Met ouderwetse radiatoren als afgiftesysteem was de cv-ketel een geschikt opwekkingssysteem. Nu een cv-ketel met gas geen optie meer is, zijn er enkele alternatieven om je nieuwbouwwoning te verwarmen.

Elektriciteit kan bijvoorbeeld worden opgewekt met zonnepanelen. Je huis elektrisch verwarmen met elektriciteit die wordt opgewekt door zonnepanelen is echter geen efficiënte oplossing. Ten eerste is er zeer veel elektriciteit nodig om je hele woning te verwarmen. Daarnaast ben je afhankelijk van de zon door alleen gebruik te maken van zonnepanelen. Als de zon niet schijnt, wordt de benodigde elektriciteit van het net gehaald. Dan is het dus geen duurzame oplossing meer.

Eén van de andere alternatieven is de elektrische cv-ketel. De elektrische cv-ketel is echter erg inefficiënt. Je woning moet namelijk extreem goed geïsoleerd zijn en een elektrische cv-ketel is pas rendabel in combinatie met zonnepanelen, omdat elektriciteit van het net veel duurder is dan gas. 

Eigenlijk is de warmtepomp het beste alternatief voor de cv-ketel bij nieuwbouw. Voor verwarming met een warmtepomp heb je altijd een bron nodig. Er zijn drie verschillende soorten bronnen. Laten we kort door deze drie smaken heenlopen en toelichten wat de voor- en nadelen zijn. 

1. Warmtepomp met buitenunit

De warmtepomp wordt vaak geassocieerd met een loeiende buitenunit op het dak of in de tuin. De lucht/water warmtepomp is namelijk een soort warmtepomp die altijd een buitenunit nodig heeft. Deze is eenvoudig te installeren, maar kan helaas aardig wat overlast veroorzaken. Niet getreurd: er zijn andere bronnen voor de warmtepomp. Dit zijn goede alternatieven voor de buitenunit.

2. Warmtepomp met grondbron

Een tweede soort bron voor de warmtepomp is de grondbron of bodembron. Deze haalt zijn energie uit de grond, zoals de naam al verklapt. Hiervoor moet een slang tot ongeveer 100 meter diep in de grond worden geboord. Deze variant is dus een stuk lastiger te installeren, maar maakt minder lawaai dan de buitenunit. 

3. PVT-systeem

De derde optie - PVT - is een combinatie van de warmtepomp met PVT-panelen en een boilervat. Met PVT-panelen als bron voor de warmtepomp, wek je binnen één systeem zowel elektriciteit als warmte op. Een warmtepomp heeft als nadeel dat deze veel elektriciteit verbruikt om je woning te verwarmen. Met PVT valt dit nadeel weg, omdat je die elektriciteit zelf opwekt. Hieronder lichten we toe hoe dit werkt.

Wat is PVT?

PVT is dus een totaalsysteem dat je woning én je tapwater verwarmt en je nieuwe woning tegelijkertijd voorziet van elektriciteit. Deze elektriciteit wordt opgewekt door de PVT-panelen. De opgewekte elektriciteit dient als voeding voor de warmtepomp, samen met de buitenlucht. 
Paneel_VT_foto
PVT-panelen zijn PV-panelen waar een thermische collector achter zit. Daardoor neemt dit geen extra ruimte in beslag in vergelijking met reguliere PV-panelen. De collectoren voorzien de warmtepomp van energie door warmte te onttrekken aan de buitenlucht en het zonlicht. Met het PVT-systeem bezit de warmtepomp een stille, onzichtbare bron. Deze bron maakt geen geluid en neemt amper ruimte in beslag. De ruimte die de bron inneemt, het dak, krijgt een efficiënte dubbelfunctie, omdat hier zowel elektriciteit als warmte wordt gegenereerd.

Met PVT wordt een groot gedeelte van het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp gecompenseerd door de panelen op het dak. Hoeveel elektriciteitsverbruik wordt gecompenseerd, hangt af van het aantal panelen dat op je dak past. 

Andere systemen nemen ook bepaalde ruimte in. Daarom is het belangrijk dat je architect weet welke overweging je maakt, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. De benodigde ruimte kan dan worden gereserveerd in het ontwerp. 

PVT is hoe dan ook een extreem efficiënt alternatief voor gas, nu dat in nieuwbouwwoningen niet meer mogelijk is. Met onze Volthera Rekentool bereken jij wat ons PVT-systeem kan betekenen voor jouw nieuwe woning.

  • Ontdek of het systeem geschikt is voor jouw woning
  • Bereken de benodigde investering en hoe veel je kunt besparen

Ontdek je liever eerst wat meer over PVT? Lees dan hier verder.

Vloerverwarming in mijn nieuwe woning

Het feit dat nieuwbouwwoningen tegenwoordig in de meeste gevallen worden uitgerust met vloerverwarming, maakt de warmtepomp bij deze huizen het ideale alternatief voor de cv-ketel. Een warmtepomp werkt namelijk het meest efficiënt met lage temperaturen. Dankzij vloerverwarming, die zorgt voor gelijkmatige verwarming van de gehele ruimte, hoeft het water minder warm gestookt te worden en verwarm je toch een groot oppervlak. Dat maakt de gehele installatie een stuk efficiënter. 

Hierdoor zijn de warmtepomp en vloerverwarming eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de combinatie zit je er niet alleen warmpjes bij, maar bespaar je ook nog eens flink op je energierekening.

> Lees meer over de samenwerking tussen vloerverwarming en warmtepomp